Dersler

Öğrencilerin okuduğu, dinlediği bir metni doğru olarak anlayabilmelerini; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığı kazanmalarını; ulusal kültürümüzün ve dilimizin, evrensel kültür içinde korunarak gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amaçlanır. Öğrencileri Türkçenin güncel sorunları üzerine düşünmeye, çözümler üretmeye ve bu çözümleri gerçek yaşamda çevrelerine de aktarmaya yönlendirmek için uygulamalar yapılır.

Bu ders her iki yarıyılda da verilir. Öncelikle Türkçenin ses ve yapı bakımından temel özellikleri anlatılır. Daha sonra gündelik iletişimin temel kuralları, kalıp ve üsluplarıyla birlikte sözlü ve yazılı anlatım teknikleri ve basit fiil kipleri öğretilir.  Gazete ve dergilerdeki basit metinleri okuma, anlama becerileri kazandırma, metinlerin ana düşünce ve yan düşünceleri bulma çalışmaları yapılır.

Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini belirtmek. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen değişimleri ve İmparatorluğun çözülme nedenlerini, kurtarma çabalarıyla birlikte ele almak. Türk ulusunun, bağımsızlığını kazanarak varlığını sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık ve savaş evrelerini, ulusal egemenliğe dayalı yeni ve çağdaş devletin kuruluş aşamaları ile ilişkilendirerek değerlendirmek. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında harcadığı çabaları, ekonomik hedeflerine ulaşma gayretini ve bu alanlardaki kazanımlarını göstermek. Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini tanıtmak. Mustafa Kemal Atatürk’ün asker, devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve Atatürkçü düşünce sitemini açıklamak ve dünyadaki yerini vurgulamak. Bu çerçevede, Atatürk İnkılaplarını akılcı, bilimsel ve milli esaslar doğrultusunda kavratarak, Türk Cumhuriyeti’nin güncel gelişmeleri üzerinde bilinç kazandırmak ve olayları değerlendirme yeteneğini geliştirmek.

Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini belirtmek. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen değişimleri ve İmparatorluğun çözülme nedenlerini, kurtarma çabalarıyla birlikte ele almak. Türk ulusunun, bağımsızlığını kazanarak varlığını sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık ve savaş evrelerini, ulusal egemenliğe dayalı yeni ve çağdaş devletin kuruluş aşamaları ile ilişkilendirerek değerlendirmek. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında harcadığı çabaları, ekonomik hedeflerine ulaşma gayretini ve bu alanlardaki kazanımlarını göstermek. Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini tanıtmak. Mustafa Kemal Atatürk’ün asker, devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve Atatürkçü düşünce sitemini açıklamak ve dünyadaki yerini vurgulamak. Bu çerçevede, Atatürk İnkılaplarını akılcı, bilimsel ve milli esaslar doğrultusunda kavratarak, Türk Cumhuriyeti’nin güncel gelişmeleri üzerinde bilinç kazandırmak ve olayları değerlendirme yeteneğini geliştirmek.


Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini açıklamak. Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi hakkında kısaca bilgi vererek, özellikle XIX. yüzyıldan itibaren yaşanan dönüşümü, Osmanlı İmparatorluğu’nun çözülmesini ve bunu durdurmaya yönelik çabaları anlatmak. Türk İnkılabının arkasındaki modernist dünya görüşünü, imparatorluktan ulus-devlete geçişin aşamalarını ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi boyunca elde edilen askeri ve diplomatik başarıları ele almak. Atatürk’ün yaşam öyküsü ve şahsiyeti ile küresel bir lider ve tarihin akışını değiştirerek Türk milletinin bağımsızlığını ve kendi kaderini tayin hakkını geri kazanmasına yardımcı olan bir kahraman olarak özelliklerini çözümlemek. Cumhuriyet’in kurulmasını takiben eğitim, siyaset ve tüm sosyal yaşamda yapılan reformlar hakkında genel bir fikir oluşturmak. 


Öğrencilerin okuduğu, dinlediği bir metni doğru olarak anlayabilmelerini; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığı kazanmalarını; ulusal kültürümüzün ve dilimizin, evrensel kültür içinde korunarak gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amaçlanır. Öğrencileri Türkçenin güncel sorunları üzerine düşünmeye, çözümler üretmeye ve bu çözümleri gerçek yaşamda çevrelerine de aktarmaya yönlendirmek için uygulamalar yapılır.