Tarih: 17 Şubat 2021

ÇİFT ANADAL (ÇAP) - YANDAL Başvuruları Hakkında Bilgilendirme


ÇAP-YANDAL BAŞVURU TARİHLERİ: 17.02.2021-19.02.2021

ÇAP-YANDAL BAŞVURU SONUÇ İLAN TARİHİ: 22.02.2021

ÇAP-YANDAL KABUL EDİLEN ASİL ÖĞRENCİ KAYIT TARİHİ: 23.02.2021

ÇAP-YANDAL KABUL EDİLEN YEDEK ÖĞRENCİ KAYIT TARİHİ: 24.02.2021

DÜİYES SINAV TARİHİ: 20.02.2021

BAŞVURULAR:

 • Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Üniversitemiz web sayfasından ilan edilen başvuru formlarının öğrenciler tarafından doldurulup imzalanması, Transkript ve ÖSYM Sonuç Belgesi(Puan tablosu) pdf veya fotoğraf olarak Üniversite uzantılı posta adresinden Fakülte/Müdürlük sekreterliğine e-mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

 • Çift Anadal Başvuru formu için tıklayınız

 • Yandal Başvuru formu için tıklayınız

 • Çift Anadal / Yandal Kontenjanları için tıklayınız

Fakülte/Müdürlük Sekreterlikleri E-Mail Adresleri :

Fen-Edebiyat Fakültesi:

fef@dogus.edu.tr

Hukuk Fakültesi:

hf@dogus.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

iibf@dogus.edu.tr

Meslek Yüksekokulu:

myo@dogus.edu.tr

Mühendislik Fakültesi:

mf@dogus.edu.tr

Sanat ve Tasarım Fakültesi:

stf@dogus.edu.tr


BAŞVURU ve KABUL KOŞULLARI:

ÇAP Başvuru ve Kabul Koşulları;

 1. Öğrenci ÇAP’a, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılı başında başvurabilir.

 2. Öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, GNO'nın en az 2.72 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.

 3. Türkçe programlarda okuyup, İngilizce programlarda ÇAP yapmak isteyen öğrencilerin, DÜİYES sınavına girerek başarılı olmaları veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.

 4. Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda ÇAP yapmak istedikleri takdirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu, ilgili kurumların sınavlarına katılarak belgelendirmek zorundadırlar.

 5. Doğuş Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

 6. Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.

 7. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz.

 8. Aynı anda çift anadal ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

 9. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin" yönetmelik hükümlerince düzenlendiği, söz konusu yönetmeliğin 16. maddesinin 1.bendine ise 21 Aralık 2019 tarihli ve 30985 Resmi Gazete ile "Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

 YANDAL Başvuru ve Kabul Koşulları;

 1. Öğrenci, yan dal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir. 

 2. Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

 3. Türkçe bölümde okuyup, İngilizce bölümlerde yan dal yapmak isteyen öğrencilerin, DÜİYES sınavına girerek başarılı olmaları veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.

 4. Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda yandal yapmak istedikleri taktirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu, konuyla ilgili kurumların Türkçe yeterlilik sınavlarına katılarak belgelendirmek zorundadırlar.

 5. Doğuş Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

 6. Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

 7. Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz.

 8. Aynı anda çift anadal ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

*Başvuruları kabul edilen öğrenciler kayıt kabul dilekçeleri ile işlemlerini tamamlayabilecektir.

*Kayıt kabul dilekçesi için tıklayınız