Tarih: 15 Şubat 2019

İSTANBUL DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKELERİ GÜVENLİK HİZMETİ ALIM İHALESİ

Doğuş Logo

İSTANBUL DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKELERİ GÜVENLİK HİZMETİ ALIM İHALESİ

Üniversite Yerleşkelerinde Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülebilmesi için Acıbadem ve Çengelköy yerleşkelerine 33 kişilik Güvenlik Hizmet Alımı 30597 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16.Maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
 

İhale kayıt numarası

: 2019 / 0002

1-İdarenin

a) Adresi

: Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem Kadıköy /İstanbul

b) Telefon ve faks numarası : 444 7997– 0216 339 80 36

c) Elektronik posta adresi

: satinalma@dogus.edu.tr

ç) İhale Dokümanın görülebileceği web adresi

https://www.dogus.edu.tr/

2-İhale konusu hizmetin

a) İşin Niteliği, türü ve miktarı

: Güvenlik Hizmeti Alımı, Özel Güvenlik görevlisi, 33 kişi

b)Hizmet verilecek yer

: İstanbul Doğuş Üniversitesi, Acıbadem ve Çengelköy Yerleşkeleri

c) Süresi

: 12 ay süreli güvenlik hizmeti

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

 

: Doğuş Üniversitemiz Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem/Kadıköy/İSTANBUL-

Rektörlük Binası Toplantı Salonu

b) İhaleTarihi ve saati

: 26/02/2019 Salı - Saat 14:00

c) İhale Usulü

: Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, Açık İhale 16.Madde


Ekler:

   İhale İlan Metni için tıklayınız. 
   İdari Şartname için tıklayınız. 
   Teknik Şartname için tıklayınız. 
   Sözleşme için tıklayınız. 

Standart Formlar: 

   Geçici Teminat Mektubu için tıklayınız. 
   Kesin Teminat Mektubu için tıklayınız. 
   Banka Referans Mektubu için tıklayınız. 
   İş Deneyim Belgesi için tıklayınız. 
   Birim Fiyat Teklif Cetveli için tıklayınız. 
   Birim Fiyat Teklif Mektubu için tıklayınız. 
   Güvenlik Personeli Maliyet Tablosu için tıklayınız.  
   Bilanço Bilgileri Tablosu için in tıklayınız.  

Zeyilnameler:
   Zeyilname için tıklayınız.