Tarih: 15 Kasım 2021

Öğrenci Konseyi Bölüm / Program Öğrenci Temsilci Seçimi

Aşağıda belirtilen bölüm/program temsilcilikleri için adayı olarak başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, 15 Kasım - 22 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 17:00'e kadar Doğuş Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 6. Maddesi 1. Bendindeki şartları sağlamak koşuluyla ilgili Fakülte/MYO dekanlığına/müdürlüğüne e-posta aracılığıyla müracaat edecektir. Seçim Yapılacak Bölüm/Program Temsilcilikleri:

 • FEF / Sosyoloji
 • MYO / Anestezi
 • MYO / Fizyoterapi
 • STF / Mimarlık
 • STF / Endüstri Ürünleri Tasarımı

Başvurularla ilgili bilgiler için aşağıdaki linklere tıklayınız.

 1.  Doğuş Üniversitesi Öğrenci Konseyi Bölüm - Program Temsilcisi Seçim Duyurusu
 2.  Doğuş Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Senato
 3.  Doğuş Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi
 4.  Doğuş Üniversitesi Öğrenci Konseyi Bölüm - Program Adaylık Dilekçesi
 5.  Doğuş Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçim Kurulu
 6.  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği için tıklayınız.

Başvuru için gerekli belgeler:

  a) Başvuru yapacak öğrencinin ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olduğunu gösterir resmi transkript
  b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığına dair beyanını içeren öğrenci tarafından el yazısı ile yazılıp imzalanmış dilekçe
  c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmadığına dair vukuatlı adli sicil kaydı
  ç) Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alınmış uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olduğunu gösteren belge
  d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması gerektiğinden Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alınmış aktif öğrenci olduğunu gösterir belge
  e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması gerektiğinden resmi transkript (Öğrencinin zaten a bendi kapsamında sunacağı resmi transkript yeterli olacaktır)
 f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmadığı beyanını içerir el yazısı ile yazılıp imzalanmış dilekçe

E-posta Adresleri:

- Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümleri adayları için e-posta adresi: fef@dogus.edu.tr
- Meslek Yüksekokulu Programları adayları için e-posta adresi: myo@dogus.edu.tr
- Sanat ve Tasarım Fakültesi Bölümleri adayları için e-posta adresi: stf@dogus.edu.tr

* KVKK metinleri için tıklayınız.