Online Danışmanlık İlgili Kişi Açık Rıza Metni

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ONLINE DANIŞMANLIK İLGİLİ KİŞİ AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) kapsamında Doğuş Üniversitesi (bundan böyle “ÜNİVERSİTE ” olarak ifade edilecektir) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu kapsamında yer verilen diğer işleme şartlarına uygun olan (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, aşağıda belirtilmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Üniversite tarafından ’’6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Online Danışmanlık İlgili Kişi Aydınlatma Metni’’ni ile bilgilendirildim.

  • Online görüşme faaliyetlerinde aday öğrenci ve/veya katılımcı olarak online görüşme vasıtasıyla erişilebilir olduğu ölçüde ad, soyad, iletişim bilgilerim ile alenileştirdiğim ölçüde görsel ve işitsel kayıtlarımın yurtdışında sunucuları bulunan Zoom, Blackboard veya Big Blue Button sistemleri üzerinden kaydedilmesine, yurtdışı veri merkezinde depolanan söz konusu kişisel verilerimin görüşmelerin yalnızca içeriğine erişmesi uygun bulunan kişilerle paylaşılmasına;

 Açık rıza veriyorum.                  Açık rıza vermiyorum.

 

  • Online destek ve online tercih danışmanı süreçlerinde tarafıma tanıtım ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ise kişisel verilerimin işlenmesine;

 

 Açık rıza veriyorum.                 Açık rıza vermiyorum.

 

İşbu açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi, bu durumda talebimi size aydınlatma metninde tarafıma sunulan yollardan biri ile iletebileceğimi biliyorum.