Dikey Geçiş Koşulları

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı DGS Kesin Kayıt İşlemleri

Sevgili Öğrencimiz,

Seçkin akademik kadrosu ve gelişmiş araştırma olanaklarıyla, demokrasinin değerlerine sahip çıkan mezunlar ve sorumlu vatandaşlar yetiştirme yolunda emin adımlarla ilerleyen Üniversitemize hoş geldiniz.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında göstermiş olduğunuz çabaların karşılığını İstanbul Anadolu yakasının en köklü eğitim kurumlarından biri olan Doğuş Üniversitesi’ni kazanarak almış bulunuyorsunuz. Sizi ve ailenizi cani gönülden kutlar, başarılarınızın tüm yaşantınız boyunca devam etmesini dilerim.

En iyi dileklerimle.

Prof. Dr. Turgut ÖZKAN 
Rektör

Kayıt İşlemleri İle İlgili Önemli Bilgiler

Sevgili öğrencimiz,

Yarınların Doğuş’una Hoşgeldiniz.

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeni ile yerleşkelerimize gelmeden mali kayıt işlemlerini tamamlamak isteyen veli ve öğrencilerimizin dikkatine sunulur.

https://obs.dogus.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx

Mali kayıt işlemlerinizi online olarak kredi kartı ile 10 taksitle veya %5 peşin ödeme indirimi ile tek çekim olacak şekilde pos.dogus.edu.tr adresinden tamamlayabilirsiniz. 

Ayrıca Türkiye genelindeki tüm; Türk Ekonomi Bankası (TEB), Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, şubelerinde sadece öğrenci numarası söyleyerek, velisi ile birlikte 10 taksit olacak şekilde mali kayıt işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Yıllık ücretini peşin yatırmak isteyen öğrencilerimiz pos.dogus.edu.tr adresinden peşin ödeme tutarını öğrenebilir DENİZBANK ve TEB şube gişelerinden okul numarasını söyleyerek ücretini yatırabilir veya aşağıda bilgilerini verdiğimiz IBAN bilgilerine, açıklama kısmına öğrenci numarası ve adı soyadı olacak şekilde havale/ eft ile gönderebilecektir.

* Tam burslu olarak yerleşen öğrencilerimiz pos.dogus.edu.tr adresinden mali kayıtlarını kendileri yapacaklardır.

BANKA: TEB

HESAP NUMARASI : TR75 0003 2000 0000 0017 0219 74

ALICI ADI: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

BANKA: YAPI KREDİ

HESAP NUMARASI : TR51 0006 7010 0000 0095 7642 73

ALICI ADI: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

            Fakülte / Programlar Kayıt Tarihleri Kayıt Yeri
Fen-Edebiyat Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi
Sanat Tasarım Fakültesi
 

 

KILAVUZ YAYINLANDIĞINDA İLAN EDİLECEKTİR 

Hukuk Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doğuş Üniversitesi Lisans Programlarına Dikey Geçiş ile kayıt olabilmek için;

 • Dikey Geçiş Sınavına girilmesi
 • Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yerleştirme yapılması gerekir.

Yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazananların, ilan edilen kayıt tarihlerinde Üniversitemize bizzat gelerek kayıt yaptırmaları gerekir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı DGS Kesin Kayıt İşlemleri

DGS ile lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler (E-Kayıt yapılabilmesi halinde güncellenecektir.)

 1. Ön Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı
 2. Lise Diploması aslı veya noter onaylı diploma fotokopisi, (lise diplomasını kaybeden öğrenciler mezun oldukları liseden  alacakları diploma kayıp belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi)
 3. WEB ön kayıt ekranı çıktısı
 4. DGS Sonuç Belgesi çıktısı
 5. Nüfus cüzdanının ön yüz fotokopisi 
 6. 2 Adet Fotoğraf
 7. Transkript (onaylı)
 8. Ders içerikleri
 9. 1999 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge".
 10. Muafiyet ve intibak başvurusu yapacak öğrencilerimizin mezun oldukları Üniversiteden alacakları resmi onaylı Transkript belgesi ve ders içerikleri (Üniversitemizi yeni kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi  25 Eylül 2020 ’ dir.)

Web Ön Kayıt Bilgi Formu

Kayıt işlemi için yerleşkelerimize gelmeden önce https://obs.dogus.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresinde yer alan web ön kayıt bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve kayıt sırasında imzalı çıktısının teslim edilmesi gerekmektedir.

Kayıt İşlemleri İle İlgili Önemli Bilgiler

 • Kayda gelmeden önce, kayıt için gerekli belgelerin hazırlanmasını, ilgili formların doldurulmasını ve teslim edilecek tüm belgelerin bir kopyasının ileride çeşitli nedenlerle gereksinim duyacağınız düşüncesiyle kendinizde saklamanızı önemle hatırlatırız.
 • Doğuş Üniversitesi’ne yeni kabul edilen DGS öğrencilerinin, üniversiteye ilk kayıt işlemlerini, kayıt için gerekli belgelerle birlikte  ŞAHSEN yaptırmaları gerekmektedir; posta ile gönderilen kayıt belgeleri işleme alınmaz. (E-Kayıt yapılabilmesi halinde güncellenecektir.)
 • Geçerli bir nedenle, ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan öğrenciler, bir yakınlarını vekil tayin ederek (Vekaletname) bu işlemi tamamlayabilirler.
 • Doğuş Üniversitesi öğrencisi iken sınava girerek üniversitemizi yeniden kazanan öğrencilerimiz, yeni kayıt işlemlerini yaptırmadan önce, daha önceki kaydını sildirip kimliklerini iade etmek zorundadırlar.
 • Başka bir üniversitede kayıtlı olup Doğuş Üniversitesini kazanan öğrencilerin, yeni kayıt, işlemlerini yaptırmadan önce, daha önceki üniversitesinden kaydını sildirmeleri zorunludur.
 • Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler, Üniversite’ye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
 • Başka bir yükseköğretim kurumunun lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler (AÖF hariç), aynı anda Doğuş Üniversitesi'nde lisans programında öğrenim göremez.
 • Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan, öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi üresinden Öğrenci Belgesi talebinde bulunarak e-imzalı şekilde alabilirler.

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.08.2020 tarih ve E.52700 sayılı yazısına istinaden; 2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 26/08/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur .