Giden Öğrenci Hareketliliği

Üniversitemiz öğrencileri, Erasmus programı kapsamında 2. sınıftan itibaren, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki seçkin üniversitelerle imzaladığımız değişim anlaşmaları kapsamındaki, kontenjanlarımız dahilinde, eğitimlerinin 1 yarıyıl ya da 1 yılını yurtdışında geçirebilmektedirler. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarımızda okuyan öğrencilerimiz Erasmus programından yararlanabilmektedirler.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvuru tarihleri Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından öğrencilere duyurulmaktadır.  Belirtilen başvuru tarihlerinde öğrencilerin Doğuş Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak Online Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.  Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Erasmus Dil Sınavına çağırılır. Başvuru tarihleri için, e-posta duyurularının ve üniversite websayfası duyurularının kontrol edilmesi gerekir.

Başvuru Koşulları ve Seçim Kriterleri

Öğrenci öğrenim hareketliliğine başvuru yapacağı dönemde üniversitenin ön lisans/lisans programının hazırlık sınıfı hariç en az 1 yarıyıl dönemini tamamlamış olmalıdır. Yüksek lisans öğrencileri bir yarıyılı tamamlamalarının ardından tez danışmanlarının onayı ile en az 15 kredilik ders almak ve 15 kredilik tez araştırması yapmak kaydıyla hareketliliğe katılabilirler. İngilizce hazırlık ve bilimsel hazırlık programı öğrencileri değişim programlarına başvuramaz.

 • Programa başvuracak ön lisans/ lisans öğrencileri için genel not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,20
 • Lisansüstü öğrenciler içinse en az 2,50 olması gerekmektedir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Akademik başarı düzeyi (CGPA) %50
 • Erasmus İngilizce Dil Sınavı Sonucu %50
 • Erasmus+ Programlarından (öğrenim ve staj) aynı eğitim seviyesi içinde yararlanma (hibeli veya hibesiz): Katılım başına -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılım: -10 puan
 • Engelli Öğrencilere, (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan uygulanır.

Erasmus+ Başvuru Değerlendirme Komisyonu, bölümler arası hareketlilik sayılarında dengeyi sağlayabilmek için “bölüm kontenjanı” prensibini benimsemektedir. Her çağrı dönemi başında kontenjanlar öğrencilere duyurulmaktadır.

Hibeler

Erasmus+ Programı kapsamında hareketliliğe hibeli olarak katılmaya hak kazanan  öğrenciler, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ hibesi alabilirler. Hibe dağıtımı, başvuru sayısı, gidilecek ülke ve Türkiye Ulusal Ajansından gelecek olan bütçeye bağlıdır. Erasmus+ Hibesi, bir katkı olup, hareketlilik öncesi ve sırasında yapılacak masrafları (vize, konaklama, uçak bileti ve yaşam masrafları gibi) %100 karşılayamayabilir. Bu durumda öğrenci, eksik kalan kısmı kendisi karşılamalıdır.

Erasmus+ Hibesi iki taksitte ödenmektedir. Gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletildikten sonra %80’i, Hareketlilik sonrası, gerekli belgelerin tamamı Uluslararası İlişkiler Ofisine iletildikten ve Çevrimiçi anket tamamlandıktan sonra kalan %20’si ödenir. Alınan kredilerin 2/3’ünün başarılı bir şekilde tamamlanması, ikinci ödemenin hak edilmesi için bir ön koşuldur.

Bir öğrenci, Erasmus+ öğrenim veya Erasmus+ staj hareketlilikleri için maksimum 12 aya kadar hibe alabilir.

Erasmus+ Hibesiz Hareketlilik Seçeneği

Öğrenciler, sonuçlar açıklandıktan sonra eğer hareketliliğe hibesiz katılmak isterlerse Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirerek bu hakkı kullanabilirler. Erasmus+ öğrenciler hibeli veya hibesiz seçilmiş olsalar da; gidecekleri üniversiteye öğrenim ücreti, kayıt ve sınav ücreti veya kütüphane kullanım ücreti ödemezler.

Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkanı

Engelli öğrenciler hareketlilikleri için, kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler. Detaylı bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçilebilir.

Hareketlilik Öncesi Dönem

Başvurular sonuçlandıktan sonra asil ve yedek liste web sayfamızda duyurulmaktadır. Asıl listede yer alan öğrenciler ile ayrıca e-posta ile iletişime geçilmektedir. Asil listede yer alan öğrencilerin hareketliliğe katılıp katılmayacaklarını 15 gün içerisinde Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri gerekmektedir.

Hareketliliğe katılacak olan öğrencilerin bilgilerini misafir olacakları kuruma Uluslararası İlişkiler Ofisi iletmektedir. Uluslararası İlişkiler Ofisi gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra  misafir olacakları kurumun Erasmus ofisi başvuru ile ilgili gerekli prosedürleri öğrenciler ile e-posta yoluyla paylaşmaktadır. Öğrenci misafir olacağı kurumun istediği başvuru evraklarını eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.

Hareketliliğe Katılmadan Önce Hazırlanması Gereken Belgeler

Hareketlilik öncesi dönemde, öğrenci aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim etmelidir. Belgelerin çoğu misafir olunacak kurumdan ve üniversitemizden imza ve mühür gerektirdiğinden, öğrencinin süreçlere erken başlaması önem taşımaktadır.

Öğrenim Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması (LA); LA öğrencinin misafir olacağı kurumda alacağı dersleri ve üniversitemizde karşılık gelen dersleri içeren belgedir. Öğrenci tarafından, misafir olunacak kurum ve gönderen kurum tarafından onaylanmalıdır.AB Kriterlerine göre bir Erasmus Değişim Öğrencisi’nin 1 yarıyıl için alması hedeflenen ders yükü 30 AKTS’dir. Dersler  seçilirken  buna dikkat edilmelidir.

Öğrenci imzaları eksik bir LA ile hareketliliğe katılamaz. Gerekli imzaların tamamlanması öğrencinin sorumluluğundadır.

Öğrenci Vizesi: Misafir olacağı kurumdan kabul mektubu gelir gelmez öğrenci kabul mektubunu Uluslararası İlişkiler Ofisine iletmelidir. Uluslararası İlişkiler Ofisi öğrenciye garantörlük yazısı ( üniversitenin öğrencinin Erasmus Hareketliliğine katılımını teyit eden, öğrencinin alacağı hibe, gideceği ülke bilgilerini içeren bir belge) hazırlamaktadır. Öğrenci garantörlük yazısını alır almaz gideceği ülkenin konsolosluğu ile iletişime geçip randevu almalı ve vize başvurusunda bulunmalıdır. Öğrenci vizesini aldıktan sonra diğer talep edilen evraklarla birlikte vize sayfasının bir fotokopisini Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim etmekle yükümlüdür. Uluslararası İlişkiler Ofisi öğrencilerin vize müraacatı sırasında konsolosluklar üzerinde herhangi bir yetki sahibi değildir.

Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası: Öğrenci herhangi bir seyahat acentasından Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası yaptırabilir. Seyahat Sağlık Sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken husus Erasmus hareketliliğine katılınacağı ve öğrenci seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerektiğinin bildirilmesidir.

Anlaşma kapsamındaki Almanya için TR/AT 11 ve Çekya için TR/CZ 111 belgeleri SGK’dan alınabilir. SGK’ya başvurmadan önce öğrencilerin kabul mektupları gelmiş olmalı ve dilekçe yazarak Uluslararası İlişkiler Ofisinden SGK mektubu almalıdırlar.

Euro Hesabı: Hareketliliğe hibeli olarak katılacak olan öğrenciler hibelerini almak için TEB bankasından euro hesabı açtırmalı ve hesap bilgilerini Uluslararası İlişkiler Ofisine iletmelidirler.

Hibe Sözleşmesi: Hibe Sözleşmesi, öğrenci ve Doğuş Üniversitesi tarafından hareketlilik öncesi imzalanır. Sözleşme hareketlilik süresini ve öğrencinin alacağı bireysel ve seyahat toplam hibe miktarını gösterir.  Sözleşmede, ıslak imza kullanılmalıdır. Öğrenci yukarıda bahsi geçen bütün evrakları eksiksiz olarak tamamladığı  gün Hibe Sözleşmesini iki nüsha halinde Uluslararası İlişkiler Ofisinde imzalayacaktır.

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)

OLS, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması kapsamında katılımcının, okuma,yazma ve dinleme becerilerini ölçer. Erasmus+ katılımcıları, OLS’yi hareketlilik öncesi ve sonrası olmak üzere iki defa tamamlamalıdır. OLS’nin hareketlilik öncesi ve sonrası tamamlanması bir zorunluluk teşkil etmektedir. İlk OLS’den sonra, ortaya çıkacak seviyeye göre öğrencinin ücretsiz olarak çevrimiçi dil kursu  alma şansı olacaktır.

Hareketlilik sırasında

Hareketlilik sırasında ders açılmaması, ders çakışması veya başka nedenlerle ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin ders değişikliklerini misafir olacağı kurumda dersler başladıktan sonra en geç 30 gün içinde Learning Agreement değişiklik sayfasında belirterek Doğuş Üniversitesi’ndeki Erasmus Bölüm Koordinatöründen gerekli onayları aldıktan ve misafir olacağı kuruma imzalattıktan sonra Uluslararası İlişkiler ofisine gönderir.  Ders değişiklik formuna aşağıda yer alan formlar kısmından ulaşabilirsiniz.

Hareketliliğe güz döneminde katılacak öğrenciler bahar dönemine uzatma talebinde bulunabilirler.  Bunun için Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne hitaben dönem uzatma talebine dair dilekçe yazılması gerekmektedir. Dönem uzatma talebi değerlendirilip olumlu sonuçlandığı takdirde misafir olunan kurumdan onay alınması ve bu onayın Uluslararası İlişkiler Ofisine iletilmesi gerekmektedir.

Hareketlilik Sonrası Dönem

Hareketlilik sonrasında öğrencinin hareketliliğinin geçerli sayılması için aşağıda belirtilen evrakların Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Learning Agreement After Mobility kısmının doldurulmuş ve orjinal ıslak imzalı hali.
  (Öğrencinin bütün evraklarını ıslak imzalı/ orijinal olacak  şekilde ofise teslim etmesi gerekmektedir. Eğer Learning Agreement’ın  Before Mobility ve During Mobility kısmı  her üç tarafın da ıslak imzası olacak şekilde orjinali ofise teslim edilmediyse, dönüşte orjinal halinin teslim edilmesi gerekmektedir.)
 • Katılım Sertifikası (tarih yazdığına, mühürlü ve orijinal olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir, eğer misafir olunan kurum böyle bir evrak düzenlemiyorsa formlar kısmından Katılım Sertifikasına ulaşabilirsiniz)
 • Not döküm belgesi (Transcript of Records). (Derslerinizin sayılması için Not döküm belgesinin aslının Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne  teslim edilmesi gerekmektedir. )
 • Pasaportunuz’da yer alan giriş çıkış tarihlerinizi gösteren mühürlü kısmın fotokopisi
 • Öğrenci Nihai Rapor: Hareketlilik bitiş tarihinden sonra Avrupa Komisyonu tarafından, hareketliliğie yönelik soruları içeren bir anket yollanacaktır. Anketin 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.
 • Çevrimiçi Dil Desteği (OLS): Hareketlilik öncesinde bahsedildiği üzere, hareketlilik sonrasında 2. OLS öğrenciye yollanacaktır.

Deneyiminizi Bizimle Paylaşın!

Erasmus+ hareketliliğiniz sırasında edindiğiniz deneyimle ilgili yazı, fotoğraf veya video paylaşmak isterseniz intstud@dogus.edu.tr   adresine mail atabilirsiniz.

 

Formlar

 • Öğrenci Öğrenim Anlaşması
 • Katılım Sertifikası
 • SGK Yazısı için Dilekçe Örneği
 • Uzatma Başvurusu için Dilekçe Örneği