Giden Öğrenci Hareketliliği

Üniversitemiz öğrencileri, Erasmus programı kapsamında 2. sınıftan itibaren, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki seçkin üniversitelerle imzaladığımız değişim anlaşmaları kapsamında kontenjanlarımız dahilinde, eğitimlerinin 1 yarıyıl ya da 1 yılını yurtdışında geçirebilmektedirler. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarımızda okuyan öğrencilerimiz Erasmus programından yararlanabilmektedirler.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvuru tarihleri Erasmus Ofisi tarafından öğrencilere duyurulmaktadır.  Belirtilen başvuru tarihlerinde öğrencilerin Doğuş Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak Online Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.  Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Erasmus Dil Sınavına çağırılır. Başvuru tarihleri için, e-posta duyurularını, üniversitemizin internet sayfası duyurularını veya Erasmus Ofisi Instagram sayfasını takip edebilirsiniz

Başvuru Koşulları ve Seçim Kriterleri

Öğrenci öğrenim hareketliliğine başvuru yapacağı dönemde üniversitenin ön lisans/lisans programının hazırlık sınıfı hariç en az 1 yarıyıl dönemini tamamlamış olmalıdır.

 • Programa başvuracak ön lisans/ lisans öğrencileri için genel not ortalamanın 4’lük sistemde en az 2,20
 • Lisansüstü öğrenciler içinse en az 2,50 olması gerekmektedir.

 

Değerlendirme Kriterleri

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelinin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

Erasmus+ Başvuru Değerlendirme Komisyonu, bölümler arası hareketlilik sayılarında dengeyi sağlayabilmek için “bölüm kontenjanı” prensibini benimsemektedir.

Hibeler

Erasmus+ kapsamında hareketlik gerçekleştirecek öğrencilere tahsis edilecek bireysel hibe desteği miktarları tablosu aşağıda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

 

Erasmus+ Programı kapsamında hareketliliğe hibeli olarak katılmaya hak kazanan öğrenciler, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ hibesi alabilirler. Hibe dağıtımı, başvuru sayısı, gidilecek ülke ve Türkiye Ulusal Ajansından gelecek olan bütçeye bağlıdır. Erasmus+ Hibesi, bir katkı olup, hareketlilik öncesi ve sırasında yapılacak masrafları (vize, konaklama, uçak bileti ve yaşam masrafları gibi) %100 karşılayamayabilir. Bu durumda öğrenci, eksik kalan kısmı kendisi karşılamalıdır.

Erasmus+ hibesi iki taksitte ödenmektedir. Gerekli belgelerin tamamı Erasmus Ofisine iletildikten sonra %80’i, hareketlilik sonrası gerekli belgelerin tamamı Erasmus Ofisine iletildikten ve Çevrimiçi anket tamamlandıktan sonra kalan %20’si ödenir. Alınan kredilerin 2/3’ünün başarılı bir şekilde tamamlanması, ikinci ödemenin hak edilmesi için bir ön koşuldur.

Bir öğrenci, Erasmus+ öğrenim veya Erasmus+ staj hareketlilikleri için maksimum 12 aya kadar hibe alabilir.

Erasmus+ Hibesiz Hareketlilik Seçeneği

Öğrenciler, sonuçlar açıklandıktan sonra eğer hareketliliğe hibesiz katılmak isterlerse Erasmus Ofisine bildirerek bu hakkı kullanabilirler. Erasmus+ öğrencileri hibeli veya hibesiz seçilmiş olsalar da gidecekleri üniversiteye öğrenim ücreti, kayıt ve sınav ücreti veya kütüphane kullanım ücreti ödemezler.

İçerme Desteği

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Detaylı bilgi için Erasmus Ofisi ile iletişime geçilebilir.

Hareketlilik Öncesi Dönem

Başvurular sonuçlandıktan sonra asil ve yedek liste Web sayfamızda duyurulmaktadır. Asıl listede yer alan öğrenciler ile ayrıca e-posta ile iletişime geçilmektedir. Asil listede yer alan öğrencilerin hareketliliğe katılıp katılmayacaklarını 15 gün içerisinde Erasmus Ofisine bildirmeleri gerekmektedir.

Hareketliliğe katılacak olan öğrencilerin bilgilerini misafir olacakları kuruma Erasmus Ofisi iletmektedir. Erasmus Ofisi gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra misafir olacakları kurumun Erasmus Ofisi başvuru ile ilgili gerekli prosedürleri öğrenciler ile e-posta yoluyla paylaşmaktadır. Öğrenci misafir olacağı kurumun istediği başvuru evraklarını eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.

Hareketliliğe Katılmadan Önce Hazırlanması Gereken Belgeler

Hareketlilik öncesi dönemde, öğrenci aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Erasmus Ofisine teslim etmelidir. Belgelerin çoğu misafir olunacak kurumdan ve üniversitemizden imza ve mühür gerektirdiğinden, öğrencinin süreçlere erken başlaması önem taşımaktadır.

 1. Öğrenim Hareketliliği için Çevrimiçi Öğrenim Anlaşması (OLA): OLA, öğrencinin misafir olacağı kurumda alacağı dersleri ve üniversitemizde karşılık gelen dersleri içeren belgedir. Öğrenci tarafından, misafir olunacak kurum ve gönderen kurum tarafından onaylanmalıdır. AB Kriterlerine göre bir Erasmus Değişim öğrencisinin 1 yarıyıl için alması hedeflenen ders yükü 30 AKTS’dir. Dersler seçilirken buna dikkat edilmelidir. Öğrenci imzaları eksik bir OLA ile hareketliliğe katılamaz. Gerekli imzaların tamamlanması öğrencinin sorumluluğundadır.
 2. Öğrenci Vizesi: Misafir olacağı kurumdan kabul mektubu gelir gelmez öğrenci kabul mektubunu Erasmus Ofisine iletmelidir. Erasmus Ofisi öğrenciye garantörlük yazısı (üniversitenin öğrencinin Erasmus Hareketliliğine katılımını teyit eden, öğrencinin alacağı hibe, gideceği ülke bilgilerini içeren bir belge) hazırlamaktadır. Öğrenci garantörlük yazısını alır almaz gideceği ülkenin konsolosluğu ile iletişime geçip randevu almalı ve vize başvurusunda bulunmalıdır. Öğrenci vizesini aldıktan sonra diğer talep edilen evraklarla birlikte vize sayfasının bir fotokopisini Erasmus Ofisine teslim etmekle yükümlüdür. Erasmus Ofisi öğrencilerin vize müracaatı sırasında konsolosluklar üzerinde herhangi bir yetki sahibi değildir.
 3. Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası: Öğrenci herhangi bir seyahat acentasından Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası yaptırabilir. Seyahat Sağlık Sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken husus Erasmus hareketliliğine katılacağı ve öğrenci seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerektiğinin bildirilmesidir. Anlaşma kapsamındaki Almanya için TR/AT 11 ve Çekya için TR/CZ 111 belgeleri SGK’dan alınabilir. SGK’ya başvurmadan önce öğrencilerin kabul mektupları gelmiş olmalı ve dilekçe yazarak Erasmus Ofisinden SGK mektubu almalıdırlar.
 4. Avro Hesabı: Hareketliliğe hibeli olarak katılacak olan öğrenciler hibelerini almak için TEB bankasında Avro hesabı açtırmalı ve hesap bilgilerini Erasmus Ofisine iletmelidirler.
 5. Hibe Sözleşmesi: Hibe Sözleşmesi, öğrenci ve Doğuş Üniversitesi tarafından hareketlilik öncesi imzalanır. Sözleşme hareketlilik süresini ve öğrencinin alacağı bireysel ve seyahat toplam hibe miktarını gösterir.  Sözleşmede, ıslak imza kullanılmalıdır. Öğrenci yukarıda bahsi geçen bütün evrakları eksiksiz olarak tamamladığı gün Hibe Sözleşmesini iki nüsha halinde Erasmus Ofisinde imzalayacaktır.

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)

OLS, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması kapsamında katılımcının, okuma, yazma ve dinleme becerilerini ölçer. Erasmus+ katılımcıları, OLS’yi hareketlilik öncesi ve sonrası olmak üzere iki defa tamamlamalıdır. OLS’nin hareketlilik öncesi ve sonrası tamamlanması bir zorunluluk teşkil etmektedir. İlk OLS’den sonra, ortaya çıkacak seviyeye göre öğrencinin ücretsiz olarak çevrimiçi dil kursu alma şansı olacaktır.

Hareketlilik Sırasında

Hareketlilik sırasında ders açılmaması, ders çakışması veya başka nedenlerle ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin ders değişikliklerini misafir olacağı kurumda dersler başladıktan sonra en geç 30 gün içinde Learning Agreement değişiklik sayfasında belirterek Doğuş Üniversitesi’ndeki Erasmus Bölüm Koordinatöründen gerekli onayları aldıktan ve misafir olacağı kuruma imzalattıktan sonra Erasmus Ofisine gönderir. 

Hareketliliğe güz döneminde katılacak öğrenciler bahar dönemine uzatma talebinde bulunabilirler.  Bunun için Erasmus Ofisi’ne hitaben dönem uzatma talebine dair dilekçe yazılması gerekmektedir. Dönem uzatma talebi değerlendirilip olumlu sonuçlandığı takdirde misafir olunan kurumdan onay alınması ve bu onayın Erasmus iletilmesi gerekmektedir.

Hareketlilik Sonrası Dönem

Hareketlilik sonrasında öğrencinin hareketliliğinin geçerli sayılması için aşağıda belirtilen evrakların Erasmus Ofisi’ne eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. Learning Agreement After Mobility kısmının doldurulmuş ve orijinal ıslak imzalı hali. (Öğrencinin bütün evraklarını ıslak imzalı/orijinal olacak şekilde Ofise teslim etmesi gerekmektedir. Eğer Learning Agreement’ın Before Mobility ve During Mobility kısmı her üç tarafın da ıslak imzası olacak şekilde orijinali Ofise teslim edilmediyse, dönüşte orijinal halinin teslim edilmesi gerekmektedir.)
 2. Katılım Sertifikası (tarih yazdığına, mühürlü ve orijinal olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir, eğer misafir olunan kurum böyle bir evrak düzenlemiyorsa formlar kısmından Katılım Sertifikasına ulaşabilirsiniz)
 3. Not döküm belgesi (Transcript of Records) (Derslerinizin sayılması için not döküm belgesinin aslının Erasmus Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.)
 4. Pasaportunuzda yer alan giriş-çıkış tarihlerinizi gösteren mühürlü kısmın fotokopisi.
 5. Öğrenci Nihai Rapor: Hareketlilik bitiş tarihinden sonra Avrupa Komisyonu tarafından, hareketliliğe yönelik soruları içeren bir anket yollanacaktır. Anketin 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.
 6. Çevrimiçi Dil Desteği (OLS): Hareketlilik öncesinde bahsedildiği üzere, hareketlilik sonrasında 2. OLS öğrenciye iletilecektir.  

Deneyiminizi Bizimle Paylaşın!

Erasmus+ hareketliliğiniz sırasında edindiğiniz deneyimle ilgili yazı, fotoğraf veya video paylaşmak isterseniz  internationaloffice@dogus.edu.tr adresine e-posta atabilirsiniz.