Giden Öğrenci Staj Hareketliliği

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvurmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihlerinde Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan online başvuru formunu doldurmalıdırlar. Öğrenciler başvuru esnasında aşağıdaki belgeleri başvuru formuna eklemelidir.

 • CV
 • Misafir olunacak kurumdan alınacak kabul mektubu

Başvuru tarihleri Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından öğrencilere duyurulmaktadır. Öğrencilerin web sayfası duyurularını ve üniversite e-postalarını sık sık kontrol etmesi önerilmektedir.

Başvuru Koşulları ve Seçim Kriterleri

Öğrenci Staj hareketliliğine başvuru yapacağı dönemde üniversitenin ön lisans/lisans programının hazırlık sınıfı hariç en az 1 yarıyıl dönemini tamamlamış olmalıdır. İngilizce hazırlık ve bilimsel hazırlık programı öğrencileri staj hareketliliği programına başvuramaz.

Erasmus Öğrenci Staj Faaliyetine başvurabilmek için öğrencinin staj yapacağı kurumu bularak stajını onaylatmış olması beklenmektedir. Staj konusu ve görevleri öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili olmalıdır. Bölümde öğrencilerin zorunlu staj sorumluluğunun olması farketmeksizin tüm bölümlerin öğrencileri Erasmus Stajından yararlanma hakkına sahiptir.

 • Programa başvuracak ön lisans/ lisans öğrencileri için genel not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,20
 • Lisansüstü öğrenciler içinse en az 2,50 olması gerekmektedir.
 • Programa başvuru yapacak öğrenciler staj yapacağı kurumdan staj tarihlerinin ve konusunun açıkça belirlenmiş olduğu kabul mektubu almaları gerekmektedir.
 • Doğuş Üniversitesi Erasmus Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Akademik başarı düzeyi (CGPA) %50
 • Erasmus İngilizce Dil Sınavı Sonucu %50
 • Erasmus+ Programlarından (öğrenim ve staj) aynı eğitim seviyesi içinde yararlanma (hibeli veya hibesiz): Katılım başına -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılım: -10 puan
 • Engelli Öğrencilere, (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan uygulanır.

Başvuru sahibi, Program ülkelerinin birinde tam zamanlı bir staj yeri ayarlamış olmalıdır.

Yeni mezun durumundakiler, öğrencilik durumları devam ederken programa başvurup, seçilmeleri halinde, hareketliliklerini mezun oldukları tarihten sonraki 1 yıl içinde gerçekleştirebilirler.

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılım bir öğrenim kademesinde toplam 12 aydan fazla olamaz.

Önemli Not: Öğrencilerimizin kendi bağlantıları ile staj yeri bulmaları gerekmektedir. Bulduğunuz staj yeri mutlaka bölümünüzle ilgili bir yer olmalıdır. Staj yapmak istediğiniz kuruma bir niyet mektubu yazarak Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılma isteğinizi bildirmeniz gerekmektedir. Örnek Niyet Mektubu İçin formlar kısmından ulaşabilirsiniz.  Eğer olumlu geri dönüş alırsanız yukarıda belirtildiği üzere davet mektubu istemelisiniz.

Hareketlilik Öncesi Dönem

Hareketlilik Öncesi öğrenci aşağıdaki evrakları Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim etmelidir.

 • Staj Anlaşması (öğrenci, misafir olunacak kurum ve Doğuş Üniversitesi tarafından imzalanmalı ve mühürlü olması gerekmektedir.)
 • Seyahat Sağlık Sigortası
 • Kaza Sigortası
 • Mesuliyet Sigortası
 • Hareketliliğe hibeli olarak katılacak olan öğrenciler hibelerini almak için TEB bankasından euro hesabı açtırmalı ve hesap bilgilerini Uluslararası İlişkiler Ofisine iletmelidirler.
 • Uluslararası İlişkiler Ofisi öğrenciye garantörlük yazısı ( üniversitenin öğrencinin Erasmus Hareketliliğine katılımını teyit eden, öğrencinin alacağı hibe, gideceği ülke bilgilerini içeren bir belge) hazırlamaktadır. Öğrenci garantörlük yazısını alır almaz gideceği ülkenin konsolosluğu ile iletişime geçip randevu almalı ve vize başvurusunda bulunmalıdır. Öğrenci vizesini aldıktan sonra diğer talep edilen evraklarla birlikte vize sayfasının bir fotokopisini Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim etmekle yükümlüdür.
 • Staj Hareketliliği Hibe Sözleşmesi (Diğer evraklarınızı eksiksiz teslim ettikten sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından imzalanan Hibe Sözleşmenizi iki nüsha halinde imzalayacaksınız. )
 • Çevrimiçi Dil Desteği (OLS); OLS, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması kapsamında katılımcının, okuma,yazma ve dinleme becerilerini ölçer. Erasmus+ katılımcıları, OLS’yi hareketlilik öncesi ve sonrası olmak üzere iki defa tamamlamalıdır. OLS’nin hareketlilik öncesi ve sonrası tamamlanması bir zorunluluk teşkil etmektedir. İlk OLS’den sonra, ortaya çıkacak seviyeye göre öğrencinin ücretsiz olarak çevrimiçi dil kursu alma şansı olacaktır.

Hareketlilikten Faydalanmadan Önce öğrenci, teslim edilmesi gereken bütün belgeleri Erasmus Bölüm Koordinatörüne teslim etmekle yükümlüdür.

Hareketlilik Sırasında

Hareketlilik sırasında, öğrenci LA üzerinde göstererek stajıyla ilgili görev ve sorumluluk değişikliği yapabilir. Değişikliğin yapılabilmesi için aşağıdaki adımların takip edilmesi gereklidir:

LA – değişiklikler kısmını doldurmanız gerekmektedir. Formlar kısmından ulaşabilirsiniz.

Değişiklikler Doğuş Üniversitesi’ndeki Erasmus Bölüm Koordinatörüne danışıldıktan sonra yapılmalıdır.

Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılan öğrenciler, hareketlilik süresini 12 aya (kurallar dahilinde) kadar uzatabilirler. Uzatma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin Uluslararası İlişkiler Ofisine hitaben dilekçe yazarak  intstud@dogus.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Hareketlilik Sonrası Dönem

Hareketlilik Sonrası dönemde aşağıda belirtilen bütün evrakların eksiksiz olarak Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Staj Anlaşması After Mobility kısmı
 • Katılım Sertifikası
 • Pasaport Fotokopisi
 • Staj Sertifikası
 • Pasaportunuz’da yer alan giriş çıkış tarihlerinizi gösteren mühürlü kısmın fotokopisi
 • Öğrenci Nihai Rapor: Hareketlilik bitiş tarihinden sonra Avrupa Komisyonu tarafından, hareketliliğie yönelik soruları içeren bir anket yollanacaktır. Anketin 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.
 • Çevrimiçi Dil Desteği (OLS): Hareketlilik öncesinde bahsedildiği üzere, hareketlilik sonrasında 2. OLS öğrenciye yollanacaktır.

FORMLAR

 • Eğitim Anlaşması (Gitmeden Önce, Değişiklik ve Hareketlilik Sonrası kısımları yer almaktadır)
 • Katılım Sertifikası
 • Staj Sertifikası
 • Staj Hareketliliği Sözleşmesi
 • Erasmus+Staj – Check list

GENEL BİLGİLER:

Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar

 • Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.
 • Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

Eğitim / öğretim alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin:

     o Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)

     o Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu

    o Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi

     o Araştırma enstitüsü

     o Vakıf

    o Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)

    o Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK

    o Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar olabilir.

 • Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır.
 • Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler)

Öğrenciler hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettikleri ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirmelidir.

Uygun katılımcılar

 • Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci, ikinci , üçüncü kademe de dahil) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler. Eğitim için hareketlilik söz konusu ise, öğrenciler yükseköğretimlerinin en azından ikinci sınıfında kayıtlı olmalıdır. Stajlar için bu şart geçerli değildir.
 • Yükseköğretim Kurumlarından yeni mezun olanlar stajlara katılabilir. Yeni mezunlar son eğitim-öğretim yılı süresince kendi Yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır.
 • Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
 • Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
 • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
 • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz