Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Elif TÜRKER

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı

Bölüm Başkanı

Biyografi

2006 yılında Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden lisans derecesini aldıktan sonra 2009 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünden “Hasan Ali Toptaş Romanlarında Belirsizliğin Bilgeliği” teziyle yüksek lisans derecesini aldı. 2020 yılında Kocaeli Üniversitesinde “Tanzimat’tan Meşrutiyet’e (1839-1908) Kadar Türk Edebiyatında Sosyopolitik Yansıtıcı Olarak ‘Hatıra’ Türü” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. 2009 yılında Doğuş Üniversitesinde Türk Dili ve İnkılap Tarihi Biriminde öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Elif Türker, 2020 yılından itibaren aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.