Bina Deprem Testi

Deprem testlerimiz FEMA P-154, Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar (RYTEİE) 2019 ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018 kapsamında yapılmaktadır. Binanızın depreme dayanıksız çıkması durumunda ister güçlendirme projesi hazırlatabilir, isterseniz kentsel dönüşüm kanunundan faydalanarak binanızı yenileyebilirsiniz.

​17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminin üzerinden 21 sene geçti ve beklenen İstanbul depremi için olasılık gün geçtikçe artıyor. Son olarak 26 Eylül 2019 tarihinde Kuzey Marmara fayında gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki deprem de beklenen büyük İstanbul depreminin öncüsü ve habercisidir. Nitekim bu durum İTÜ'lü akademisyenler tarafından da bilimsel göstergelere dayanarak, mevcut sismik aktivitenin dikkatle takip edilmesi ve tedbir alınması gerektiği belirtilmiştir.

Binanızı FEMA154 şartnamesine uygun olarak "Olası Sismik Tehlikeler İçin Binaların Hızlı Görsel Taraması" yöntemiyle değerlendirmek isterseniz bu formla birlikte kolonlardan tahribatsız metotlar olan beton test (Schmidt) çekici uygulanarak, röntgen alınarak ve sismik zemin etüdü yapılarak binanızın deprem güvenliği hakkında gerçeğe yakın bir biçimde bilgi sahibi olabilirsiniz. 

​Kentsel dönüşümden faydalanmak isterseniz Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar (RYTEİE) 2019 kapsamında sadece kritik katınızdan karot alıyoruz, sıyırma ve röntgen yaparak yönetmeliğe uygun raporu size sunuyoruz. Bu rapora ek olarak zemin etüdü de yapılarak ilgili idareye sunuluyor ve Kentsel Dönüşüm sürecini başlatabiliyorsunuz. 

Binanız ruhsatlı ve imara uygunsa yeni deprem yönetmeliğimiz olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018'e göre değerlendirebilir ve güçlendirme projesi hazırlatabilirsiniz. Ayrıca imar barışından faydalandıysanız ya da binanızda hasar varsa yeni çıkan imar yasasıyla birlikte güçlendirme yapabileceksiniz.

Yeni imar yasasıyla birlikte hasarlı ve depreme dayanıksız yapıların güçlendirme süreci başladı.

(15.02.2020 İmar Haber - https://www.imarhaber.com/2020-yeni-imar-kanunun-degisikleri-aciklandi/ ).

 

Hasar Gören Evler Güçlendirilebilecek

​Hasar görmüş olmakla birlikte ıslahının mümkün olduğu tespit edilen yapılar için ilave inşaat alanı ihdas edilmemek kaydıyla, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilecek.

 Bu yapılarda güçlendirme izni, bu kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, güçlendirme projesine istinaden ilgili idaresince verilecek.

 Güçlendirilecek olan yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mülkiyetinin belediyeye veya hazineye ait olması durumunda, taşınmaz satın alınmadıkça güçlendirme yapılamayacak. Güçlendirilecek yapının üçüncü kişilere ait taşınmazlara tecavüzlü olması durumunda güçlendirme için taşınmazına tecavüzlü üçüncü şahısların muvafakati aranacak.

 Yapılacak güçlendirme iş ve işlemleri Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabi olacak. Güçlendirme izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri uygulanacak.

​Güçlendirme işlemleri 3 aşamayla yapılacak. Birinci aşamada deprem testi ile binada risk tespiti yapılacak ve güçlendirmeye uygunluğa bakılacak, ikinci aşamada güçlendirme projeleri hazırlanacak ve ruhsat çıkarılacak, üçüncü aşamada ise güçlendirme imalatı yapı denetim kontrolünde yapılarak bina depreme hazır duruma getirilecektir.

Bu işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi ve fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Örnek teklif için tıklayınız