Gelen Personel

Erasmus+ Hareketliliğiyle akademik ve idari personel 2 tip hareketlili gerçekleştirebilmektedir.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği: Akademik personel haftalık en az 8 ders saati doldurarak minimum 2 iş günü maksimum 2 ay Doğuş Üniversitesi’nde hareketlilik gerçekleştirebilir ve lisans veya yüksek lisans seviyesinde ders verebilir. Ders Verme Hareketliliği düzenleyebilmek için iki kurum arasında geçerli bir Erasmus+ Anlaşması olmalıdır.

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği: Bu faaliyet kapsamında akademik veya idari personelin kişisel becerilerini geliştirme ve geldiği üniversitenin uluslararasılaşmasına katkı sağlama fırsatı olacaktır. Faaliyet süresi en az  2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Programına Katılım:

  • Gelmek isteyen öğretim elemanları kendi üniversitelerindeki Erasmus Birimi’ne başvururlar.
  • Daha sonra Doğuş Üniveristesi Uluslararası Öğrenci Ofisi ile iletişime geçilir, geliş tarihi ve dersler belirlenir.
  • Gelecek öğretim elemanıyla Erasmus Bölüm Koordinatörü yazışarak Öğretim programı oluştururlar. Bu belge iki kurumun program yetkilisi ve gelecek öğretim elemanı tarafından imzalanır.
  • Gelecek öğretim elemanları için Uluslararası Öğrenci Ofisi bir davetiye yollar.

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Programına Katılım:

  • Gelmek isteyen personel kendi üniversitelerindeki Erasmus Birimi’ne başvururlar.
  • Daha sonra Doğuş Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi ile iletişime geçilir ve geliş tarihi, İş Planı belirlenir. 3 kopya halinde hazırlanır.
  • Gelecek personel için Uluslararası Öğrenci Ofisi bir davetiye yollar.

Hareketlilik Öncesi Dönem

Hareketlilik Öncesi dönemde, katılımcı aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne sunmalıdır:

  • Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması: İmza ve mühür kısmı tamamlanmış olmalıdır.
  • CV/Resume
  • Ders Önerileri

Hareketlilik Sonrası Dönem

Dönmeden önce, gelen akademik personele ders verdikleri akademik birim tarafından yaptıkları aktiviteleri içeren Erasmus Katılım Sertifikası verilir.

Gelen idari personel dönmeden önce, ilgili birim tarafından yaptıkları aktiviteleri içeren Erasmus Katılım Sertifikası verilir.