Gelen Personel

Erasmus+ Hareketliliği kapsamında akademik ve idari personel 2 tip hareketlilik gerçekleştirebilmektedir.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği

Akademik personel haftalık en az 8 ders saati doldurarak minimum 2 iş günü maksimum 2 ay Doğuş Üniversitesi’nde hareketlilik gerçekleştirebilir ve lisans veya yüksek lisans seviyesinde ders verebilir. Ders Verme Hareketliliği düzenleyebilmek için iki kurum arasında geçerli bir Erasmus+ Anlaşması olmalıdır.

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği

Bu faaliyet kapsamında akademik veya idari personelin kişisel becerilerini geliştirme ve geldiği üniversitenin uluslararasılaşmasına katkı sağlama fırsatı olacaktır. Faaliyet süresi en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Programına Katılım

Gelmek isteyen öğretim elemanları kendi üniversitelerindeki Erasmus Ofisine başvururlar.

Daha sonra Doğuş Üniversitesi Erasmus Ofisi ile iletişime geçilerek geliş tarihi ve dersler belirlenir.

Gelecek öğretim elemanıyla Erasmus Bölüm Koordinatörü yazışarak öğretim programı oluştururlar. Bu belge iki kurumun program yetkilisi ve gelecek öğretim elemanı tarafından imzalanır.

Gelecek öğretim elemanları için Erasmus Ofisi bir davetiye gönderir.

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Programına Katılım

Gelmek isteyen personel kendi üniversitelerindeki Erasmus Ofisine başvuru yapar.

Daha sonra Doğuş Üniversitesi Erasmus Ofisi ile iletişime geçilir ve geliş tarihi, iş planı belirlenir.

Gelecek personel için Uluslararası İlişkiler Ofisi bir davetiye yollar.

Hareketlilik Öncesi Dönem

Hareketlilik Öncesi dönemde katılımcı aşağıdaki belgeyi hazırlamalı ve Erasmus Ofisine sunmalıdır:

  • Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması: İmza ve mühür kısmı tamamlanmış olmalıdır.

Hareketlilik Sonrası Dönem

Dönmeden önce, gelen akademik personele ders verdikleri akademik birim tarafından yaptıkları aktiviteleri içeren Erasmus Katılım Sertifikası verilir.

Gelen idari personel dönmeden önce, ilgili birim tarafından yaptıkları aktiviteleri içeren Erasmus Katılım Sertifikası verilir.