Aday Lisans/Ön Lisans Öğrencisi

Ön Lisans ve Lisans Programları için Başvuru Şartları

İkinci öğretiminin (lisenin) son senesinde veya ikinci öğretimden mezun olmuş olan uluslararası öğrenciler üniversitemizin uluslararası öğrenci kontenjanından faydalanabilirler. Başvuru için buraya tıklayabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki şartlara uyan adaylar ilgili kontenjanımızdan faydalanabilirler:

 1. Yabancı uyruklu öğrenciler
 2. Vatandaşlık durumu aşağıdaki maddelere uyan öğrenciler;
  1. Doğum ile T.C vatandaşlığı edinen ve İçişleri Bakanlığınca kendileri ve çocukları hakkında vatandaşlıktan çıkma izni verilenler
  2. T.C vatandaşlığından çıkmak için başvurmuş olanlar 
  3. 5203 sayılı kanun ile tanınan haklarına ilişkin belgesi olanlar
 3. Çifte vatandaşlığı olup, T.C vatandaşlığını sonradan almış olanlar
 4. T.C vatandaşı olup, ikinci öğretiminin en az son üç senesini KKTC haricinde yurt dışında bir kurumda tamamlamış olanlar
 5. KKTC vatandaşı olup, KKTC'de ikamet edip, ikinci eğitimini KKTC'de tamamlamış ve GCE AL sınav sonucuna sahip olanlar

Online Başvuru için Gerekli Belgeler:

 1. Lise diploması1 veya mezuniyet belgesi2
 2. Lise transkripti1
 3. Denklik belgesi3
 4. Pasaport nüshası
 5. Dil yeterlilik belgesi (varsa)4
 6. T.C kimlik kartı veya Mavi Kart (varsa)

Kayıt için Gerekli Belgeler:

 1. Lise diploması1
 2. Lise transkripti1
 3. Denklik belgesi3
 4. Pasaport nüshası
 5. 4 adet vesikalık fotoğraf
 6. Dil yeterlilik belgesi (varsa)4
 7. T.C kimlik kartı veya Mavi Kart (varsa)

İkinci öğretimini (KKTC hariç) yurtdışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin ve çifte vatandaşlığı bulunan öğrencilerin eğitimleri süresince ilgili ülkede bulunduklarını ispat edecek yurtdışı giriş/çıkış belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu kuralları gereğince ön lisans ve lisans programlarımıza yalnızca güz yarıyılında kayıt alabilmekteyiz.


1 Diploma ve transkript belgeleri Türkçe veya İngilizce ibraz edilmelidir. Eğer sahip olduğunuz diploma ve/veya transkript başka bir dilde ise noterliklerden veya yurt dışındaki Türkiye diplomatik temsilciliklerinden belgenizi İngilizce veya Türkçe'ye çevirebilirsiniz.

Eğer aday henüz mezun olmamış ise mezun olacağına dair eğitim görmekte olduğu kurumdan edineceğiresmi bir mektubu diploma yerine sunabilir.

3 Denklik belgesi, öğrencinin ülkesinde almış olduğu eğitimin Türkiye'de verilen ikinci öğretim diplomalarına denk olduğunu onaylayan ve T.C Millî Eğitim Bakanlığı'ndan veya öğrencinin ülkesinde var olan T.C konsolosluklarından edinilebilecek bir belgedir.

Denklik Belgesi Başvurusu için Gerekli Evraklar:

1. Diploma aslı

2. Eğitimin son üç yılına ait transkript belgelerinin asılları

3. Pasaport nüshası

Denklik belgesi için başvuruda kullanılacak diploma ve transkript asıllarının apostilli veya öğrencinin ülkesindeki Dış İşleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. Detaylı bilgi ve denklik belgesi başvurusu için T.C Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili sayfasına  buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4  İngilizce yeterliliği için kabul edilen yabancı dil sınavı sonuçları TOEFL (IBT) 72, PTE Academic 55, CAE C, KPDS/ÜDS/YDS 60 şeklindedir. Aday öğrenciler dilerlerse kayıt sürecinde Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı'na (DÜİYES) girerek yeterliliklerini ispat edebilirler. Türkçe bölümlere başvuran öğrencilerimiz ise TÖMER sınav sonuçlarını ibraz ederek Türkçe yeterliliklerini ispat edebilirler.