Aday Lisansüstü Öğrencisi

Yüksek Lisans ve Doktora Programlar için Başvuru Şartları

Lisans eğitiminin son senesinde olan veya lisans mezunu öğrenciler, üniversitemizin uluslararası öğrenci kontenjanından faydalanabilirler.

Aşağıdaki şartlara uygun adaylar ilgili kontenjanımızdan faydalanabilirler:

 1. Yabancı uyruklu öğrenciler
 2. Vatandaşlık durumu aşağıdaki alt maddelere uyanlar:
 1. doğum ile T.C vatandaşlığı edinen ve İçişleri Bakanlığınca kendileri ve çocuklarının vatandaşlıktan çıkmasına izin verilenler 
 2. T.C vatandaşlığından çıkmak için başvuruda bulunmuş olanlar 
 3. 5203 sayılı kanun ile tanınan haklarına ilişkin belgesi olanlar
 1. Çifte vatandaşlığı olup, T.C vatandaşlığını sonradan almış olanlar
 2. T.C vatandaşı olup, ikinci öğreniminin en az son üç senesini KKTC harici yurt dışında bir kurumda tamamlamış olanlar
 3. KKTC vatandaşı olup, KKTC'de ikamet edip, ikinci öğrenimini KKTC'de tamamlamış ve GCE AL sınav sonucu olanlar

Online Başvuru için Gerekli Belgeler: 

 1. Lisans diploması1 veya mezuniyet belgesi2
 2. Lisans transkripti
 3. Pasaport nüshası
 4. Dil yeterlilik sınavı sonucu (varsa)4
 5. T.C kimlik kartı veya Mavi Kart (varsa)

Kayıt için Gerekli Belgeler:

 1. Diploma aslı1
 2. Transkript aslı
 3. Tanınırlık belgesi3
 4. Denklik belgesi4
 5. Pasaport nüshası
 6. 4 adet vesikalık fotoğraf
 7. Dil yeterlilik sıanvı sonucu (varsa)5
 8. T.C kimlik kartı veya Mavi Kart (varsa)
 9. GRE/GMAT sınav sonucu6

İkinci öğrenimini (KKTC hariç) yurt dışında tamamlayan T.C vatandaşı öğrencilerin ve çifte vatandaşlığı bulunan öğrencilerin eğitimleri süresince ilgili ülkede bulunduklarını ispat edecek yurt dışı giriş-çıkış belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.


Diploma ve transkript belgeleri Türkçe veya İngilizce ibraz edilmelidir. Eğer sahip olduğunuz diploma ve/veya transkript başka bir dilde ise noterliklerden veya yurt dışındaki Türkiye diplomatik temsilciliklerinden belgenizi İngilizce veya Türkçe'ye çevirebilirsiniz.

2 Eğer aday henüz mezun olmamış ise mezun olacağına dair eğitim görmekte olduğu kurumdan edineceği resmi bir mektubu diploma yerine sunabilir.

3 Tanınırlık belgesi Yükseköğretim Kurulu'ndan edinilebilir. Tanınırlık belgesine başvuru için buraya tıklayabilirsiniz.

4 Denklik belgesi, öğrencinin ülkesinde almış olduğu eğitimin Türkiye'de verilen eğitime denk olduğunu onaylayan ve YÖK tarafından verilen bir belgedir. Bu belge yalnızca sağlık ve tıp alanlarına başvuruda bulunan öğrenciler için gerekmektedir. Denklik belgesine başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz. İlgili belgenin edinmesi birkaç ay sürebildiği için öğrenciler bu belgenin geç ibrazı için dilekçe vererek kayıt olabilmektedir.

5 İngilizce programlar için kabul edilen yabancı dil sınav sonuçları; TOEFL IBT (72), PTE Academic (55), CAE (C) ve KPDS/ÜDS/YDS (60) şeklindedir. Aday öğrenciler dilerlerse kayıt sürecinde Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı'na (DÜİYES) girerek yeterliliklerini ispat edebilirler. Türkçe programlara başvuran öğrencilerin dil yeterliliklerini ispat etmeleri için TÖMER (B2) belgelerini veya ALES sınav sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

6 Yalnızca tezli programlar için gerekmektedir. Öğrenciler bu belgeler yerine ALES sınav sonuçlarını da ibraz edebilirler.