Amacımız

AMACIMIZ

MİT LAB, çağdaş ileri teknolojik “AKILLI SİSTEMLER” ve “İLERİ GÜVENLİK VE SAVUNMA”    teknolojileri alanlarında tasarım, ar-ge, yenilikçilik ve üretim-uygulama ile yenilikçi ürün ve süreçleri doğrudan farklı sektörlerin (savunma, güvenlik, enerji, inşaat, çevre, imalat ve diğerleri) uygulama ve ticarileştirebileceği katma değeri yüksek ürün ve uygulamaları hedefleyen bir merkezi platform niteliğindedir. MİT LAB, çoklu işlevselliğe sahip, ar-ge etkinliklerine paralel olarak, teknoloji transfer, sanayii işbirlikleri, fikri mülkiyet oluşturma, danışmanlık, üniversite ve sanayi işbirliklerinin koordinasyon ve katılımını gerçekleştiren bir yapılama olarak tasarlanmıştır.  Ayrıca süreç uygulamaları için MİT Atölye imkanlarıyla kompozit proses, kısıtlı imalat, deneysel geliştirme çalışmaları da sürdürülmektedir. Çağdaş ileri teknolojik “AKILLI SİSTEMLER” ve “İLERİ GÜVENLİK VE SAVUNMA” teknolojileri  alanlarına odaklanan MİT LAB,  aynı zamanda yoğun olarak özellikle İstanbul’da bulunan sektörel firmalar ve akademik birikim, altyapı ve insan gücünü de “uyandırarak” ülkemizde de hızla, katma değeri yüksek ve işlevsel  ürün ve süreçlerle nitelikli ve “high tech” ürünler üretilmesini amaçlamaktadır. Bunlar, özellikle enerji ve çevre duyarlı kompozit ve beton ürünler ve Nanoteknolojik İşlevsel kaplamalar tasarım, sentez ve üretimi olarak başta kompozit, enerji, inşaat, betonarme sistemler, kaplama, tekstil, imalat ve benzeri gibi sektörlere yönelik konuları kapsamaktadır.