Tamamlanmış Projelerimiz

2017 yılının başında başlayan, T.C. Kalkınma Bakanlığı, İSTKA‐İstanbul Kalkınma Ajansı,  TR10/16/YNY‐0016, “İLERI GÜVENLIK VE KORUMA TEKNOLOJİLERİ: KENT‐İÇİ ASİMETRİK TERÖRE KARŞI YENİ KONSEPT VE YENİLİKÇİ BALİSTİK ÜRÜNLER” projesi ile amaçlanan hedef, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu asimetrik kent‐içi terör saldırılarına karşı doğrudan güvenlik birimlerimizin meskun mahalde harekat, intikal, korunma ve etkin mücadelesine destek olabilecek pratik, hafif, güçlendirilmis, mobil ve balistik korumalı koruma teçhizatını gelistirmek ve hızla prototip haline getirerek test ve analizlerini yaparak kısa sürede kullanılır hale getirmek olarak belirlenmiştir. Burada, ayrıca amaçlanan en büyük hedef tüm geliştirme çalışmalarında “yerli ve milli kaynaklardan elde edilen hammadde, kimyasal ve malzemelerin” kullanılmasıdır. 

Amaçlanan bu hedefler doğrultusunda, proje boyunca somut ve fiziksel olarak ortaya konulmuş, gerçekçi standartlara uygun testleri yapılarak prototip koruma ve güvenlik sistem ve teçhizatları geliştirilmiştir. Proje kapsamında hedeflenen, geliştirilen ve çok önemli tasarım ve imalat alt yapı, kapasite ve yeteneklerle oluşturulan ileri güvenlik teknolojisi ürünü prototipler, demo ve uygulamaya hazır ürünlerin en önemli özelliklerinden başta geleni, bu tasarımlarda ulusal nitelikte hammadde, sarf, malzeme ve kimyasalların kullanılması olmuştur.  Bu yönüyle proje ve Makine İleri Teknolojiler Laboratuvar ve Atölyesinin son derece önemli bir görevi yerine getirdiği söylenebilir.  Özellikle günümüzde gelinen noktada ulusal nitelikli yerli hammaddelerin kullanılmasıyla bağımsız bir biçimde yürütülebilecek üretim süreçlerinde istenilen düzeyde daha ileri yenilikçilikler yapılabilecek ve daha üstün nitelikli ürünler ortaya konulabilecektir.  Burada tanıtılan ve gösterilen prototipler, demo araç ve teçhizat ve ürünlerin fikri mülkiyetleri patent ve faydalı modeller olarak Doğuş Üniversitesine aittir.  Gösterilen tüm demo, prototip, ürün ve süreçler için doğrudan uygulamaya aktarım, imalat, seri üretim ve ihracat ağırlıklı satış imkanları bulunmaktadır.  

MitlabPdf