Hakkımızda

Doğuş Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Makine İleri Teknolojiler Laboratuvarı (MİT LAB) İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, İSTKA TR10/15/YNK/056 “AKILLI MALZEMELER: Mülti-Sektörel Araştırma & Yenilikçilik ve Uygulama Platformu” başlıklı projesi kapsamında 1.1.2016 tarihinde kurulmuştur. Çok-disiplinli,çok-teknolojili makine-malzeme konularında araştırma, yenilikçilik ve eğitim etkinliklerinin yanı sıra üniversite-sanayii işbirliği çalışmaları da yürütülmektedir.

2016 yılında kurulan MİT Lab tam anlamıyla çok disiplinli, multi-teknolojik imkan, alt yapı ve birikimle donatılmış olan ve sürekli olarak gelişimini sürdüren bir laboratuvar konumundadır. Laboratuvara kurulduğu dönemden itibaren alınan analiz, test ve deneysel amaçlı teçhizatla çalışmalara devam edilmiştir. DOÜ araştırma yetkinliğine en büyük katkıyı verebilecek olan JEOL 6000 Plus desk-top SEM, EDS analiz ünitesi MİT Laboratuvarında kurulmuş ve çalışmalar sürdürülmüştür. Önerilen projelerle birlikte bu laboratuvarımız da teknolojik ve bilimsel çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Kuruluşundan itibaren çok sayıda yenilikçi projenin (balistik ürünler, mobil operasyon sistemleri, akıllı sistemler, vb.) gerçekleşmesine katkı sağlamış olan MİT Lab.  aynı zamanda 13 adet prototip ürünün (balistik yelek, balistik nişancı kalkanı, balistik vizor vb.) geliştirilmesinde de aktif rol almıştır.

MİT Lab. 2020 yılında da Radar Absorpsiyon Malzemeleri, Niş Tekstil Ürünleri,  Doğuş OpMobil vb. projelere destek vermeye devam etmiştir.  Bunu takip eden pandemi dönemi ve akabinde Dudullu Yerleşkemize taşınma çalışmaları sonrası 2021 yılından başlayarak çalışmalar yeniden planlanmış ve DOÜ Dudullu Yerleşkesinde faaliyetler devam etmektedir.

 

mitlabfoto1