Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği

2021-2022 Akademik yılında Erasmus+ programı kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Eğitim Alma Hareketliliğine katılmak isteyen personelimiz (İdari personel, uzman kadroları ve ders vermekle yükümlü olmayan Araştırma Görevlileri) için başvurularımız başlamıştır.

Genel Şartlar

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen personelin 5 Nisan-26 Nisan 2021 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir. İlgili tarihlerden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2020 Sözleşme Dönemi 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2022 tarihleri arasındadır. Buna göre hareketlilikten yararlanma hakkı kazanılması halinde faaliyetten yararlanılabilecek son tarih 31 Mayıs 2022’dir.

 

Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı

Personel Eğitim Alma Hareketliliği, Türkiye’de ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

 

Personel Hareketliliğinde Süreler

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

Mümkün olan en çok sayıda personelin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla, seçilen tüm personel için hibelendirilebilecek faaliyet gün sayısı kişi başı 5 gün ile sınırlandırılmıştır. Gidilen üniversite ile mesafe km hesabı yapılarak seyahat ücreti ödenecektir; seyahat günleri için 1 günlük ödeme yapılacaktır.

 

 

 

 

Başvuru Süreci

Programdan faydalanmak isteyen idari personelimiz; Başvuru formu, misafir olunacak kurumdan alınacak davet mektubu, Eğitim Alma Faaliyeti için iş planı ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeleri ıslak imzalı olarak elden teslim ederek,  5 Nisan-26 Nisan 2021 tarihleri arasında Erasmus Ofisine başvuruda bulunabilir.

 

ERASMUS+ Eğitim Alma Hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak puanlandırma kriterleri ekte sunulmaktadır.

 

Hibeler Hakkında Bilgi

Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Günlük hibe ve seyahat gideri miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Personel Hareketliliğine ilişkin gündelik hibeler aşağıdaki gibidir:

 

Ülke grupları Hareketlilikte misafir olunan ülkeler Günlük hibe miktarı (Avro)
1. grup program ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2. grup program ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. grup program ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sirbistan, Türkiye* 119

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en  

 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99 km arası 20
100-499 km arası 180
500-1.999 km arası 275
2.000-2.999 km arası 360
3.000-3.999 km arası 530
4.000-7.999 km arası 820
8.000 km ve üzeri 1.500

 

 

İkili anlaşma listesine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz Tıklayınız

 

Eğitim Alma Hareketliliğinde ikili anlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Seçim

Programdan daha önce faydalanmamış personele, bölüm ya da birime, daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir. İdari personel için nihai karar, üniversitemiz tarafından Yabancı Diller Birimi tarafından daha sonra tarihi duyurularak düzenlenecek olan İngilizce Seviye Tespit Sınav Sonucuna göre açıklanacaktır.

 

Değerlendirmeler sonucunda tarafımıza tahsis edilen hibe tutarına göre (2.500 €) 2 idari personelimiz hareketlilikten faydalanma hakkı elde edecektir. Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.

 

 

Engelli Personel için İlave Hibe

Erasmus+ programına katılan engelli yararlanıcılara (belgelendirmek şartı ile) aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.