Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Erasmus+ programı kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Eğitim Alma Hareketliliğine katılmak isteyen personelimiz (İdari Personel, Uzman Kadroları ve ders vermekle yükümlü olmayan Araştırma Görevlileri) için başvurularımız başlamıştır.       

Genel Şartlar

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen personelin; 18 Kasım – 13 Aralık  2019  tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir. İlgili tarihlerden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2019 Sözleşme Dönemi: 1 Haziran 2019 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasındadır. Dolayısıyla hareketlilikten yararlanma hakkı kazanılması halinde faaliyetten yararlanılabilecek son tarih 31 Mayıs 2021’dir.

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİNİN KAPSAMI:

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde, eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere, çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

Personel Hareketliliğinde Süreler:

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Mümkün olan en çok sayıda personelin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla, seçilen tüm personel için hibelendirilebilecek faaliyet gün sayısı kişi başı 4 gün ile sınırlandırılmıştır. Gidilen üniversite ile mesafe Km hesabı yapılarak seyahat ücreti ödenecektir. Ancak seyahat günleri için 1 günlük ödeme yapılacaktır.

Başvuru Süreci:

Programdan faydalanmak isteyen idari personelimiz; Başvuru formu, misafir olunacak kurumdan alınacak davet mektubu, eğitim alma faaliyeti için iş planı ve Yabancı dil bilgisini gösterir belge ile birlikte 18 Kasım – 13 Aralık  2019 tarihleri arasında Erasmus Ofisine başvuruda bulunabilir.

ERASMUS+ Eğitim Alma Hareketliliği Başvurularını Değerlendirmede Kullanılacak Puanlandırma Kriterleri ekte sunulmaktadır.

Hibeler Hakkında Bilgiler:

Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Günlük hibe ve seyahat gideri miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Personel hareketliliğine ilişkin gündelik hibeler aşağıdaki gibidir:

 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sirbistan, Türkiye * 119

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99 KM arası 20 €
100 - 499 KM arası 180
500 - 1999 KM arası 275
2000 - 2999 KM arası 360
3000 - 3999 KM arası 530
4000 - 7999 KM arası 820
8000 KM ve üzeri 1500

İkili anlaşma listesine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.dogus.edu.tr/uluslararasi/erasmus-degisim-programi/anlasmalarimiz

*Eğitim Alma Hareketliliği ikili anlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Seçim

Programdan daha önce faydalanmamış personele, bölüm ya da birime, daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir. İdari Personel için nihai karar, üniversitemiz tarafından 17 Aralık 2019 Salı saat 14:00’da yapılacak olan İngilizce Seviye Tespit Sınav Sonucuna göre açıklanacaktır.

Değerlendirmeler sonucunda tarafımıza tahsis edilen hibe tutarına göre (2.600 €) 2 idari personelimiz hareketlilikten faydalanma hakkı elde edecektir.Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Engelli Personel İçin İlave Hibe:

Erasmus+ programına katılan engelli yararlanıcılara (belgelendirmek şartı ile) aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.