Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği

2021-2022  Eğitim-Öğretim yılında Erasmus+ programı kapsamında, yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Ders Verme Hareketliliğine katılmak isteyen akademik personelimiz için başvurularımız başlamıştır.

Genel Şartlar

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğine başvurmak isteyen personelin 05 Nisan-26 Nisan 2021 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir. İlgili tarihlerden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2020 Sözleşme Dönemi: 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2022 tarihleri arasındadır. Dolayısıyla hareketlilikten yararlanma hakkı kazanılması halinde faaliyetten yararlanılabilecek son tarih 31 Mayıs 2022’dir.

Personel ders verme hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 saat faaliyette bulunulması zorunludur.

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİNİN KAPSAMI

Erasmus+ Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü olan bir personelin program ülkelerinden birinde ve Erasmus+ Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır.

 

Personel Hareketliliğinde Süreler

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 saat ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. Katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe ödemesi yapılmış ise ödenen hibe geri alınır.

Mümkün olan en çok sayıda akademik personelin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla, seçilen tüm personel için hibelendirilebilecek gün sayısı kişi başı 5 gün ile sınırlandırılmıştır. Gidilen üniversite ile mesafe km hesabı yapılarak seyahat ücreti ödenecektir. Seyahat günleri için 1 günlük ödeme yapılacaktır.

 

Başvuru Süreci

Programdan faydalanmak isteyen akademik personelimiz Başvuru formu, misafir olunacak kurumdan alınacak davet mektubu, ders verme faaliyeti için öğretim planı ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeleri ıslak imzalı olarak elden teslim ederek, 05 Nisan-26 Nisan 2021 tarihleri arasında Erasmus Ofisine başvuruda bulunabilir.

ERASMUS+ Ders Verme Hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak puanlandırma kriterleri ekte sunulmaktadır.

 

Hibeler Hakkında Bilgi

Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Günlük hibe ve seyahat gideri miktarları aşağıda belirtilmiştir.

 

Personel hareketliliğine ilişkin gündelik hibeler aşağıdaki gibidir:

 

Ülke grupları Hareketlilikte misafir olunan ülkeler Günlük hibe miktarı (Avro)
1. grup program ülkeleri Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2. grup program ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. grup grogram ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sirbistan, Türkiye 119

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99 km arası 20
100-499 km arası 180
500-1.999 km arası 275
2.000-2.999 km arası 360
3.000-3.999 km arası 530
4.000-7.999 km arası 820
8.000 km ve üzeri 1.500

 

 

İkili anlaşma listesine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz Tıklayınız

Seçim

Programdan daha önce faydalanmamış personele, bölüm ya da birime, daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.

Değerlendirmeler sonucunda tarafımıza tahsis edilen hibe tutarına göre (7.250 €) 6 akademik personelimiz hareketlilikten faydalanma hakkı elde edecektir. Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Engelli Personel için İlave Hibe

Erasmus+ programına katılan engelli yararlanıcılara (belgelendirmek şartı ile) aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.