Tarih: 30 Mart 2018

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvurularının Sonuçları Hk.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine Başvuruda bulunan öğrencilerin %50 Dil Notu ve %50 Ağırlıklı Başarı Notları Ortalaması hesaplanarak her bölüm kendi aralarında Total Başarı Notu’na göre sıralandırılarak listeler oluşturulmuştur. Programdan ikinci kere faydalanacak olan öğrencilerimizin Total Başarı Notlarından -10 puan ve daha önceki yıllarda Erasmus Programından yararlanmak için hareketliliğe başvuruda bulunan, ancak feragat süresi dolduktan sonra mücbir bir sebep göstermeden hareketliliğe katılmaktan vazgeçmiş olan öğrencilerimizin Total Başarı Notlarından -10 puan düşülerek sıralandırılmıştır.

2017 – 2018 Akademik Yılı Erasmus+ öğrenci kontenjanları göz önünde bulundurularak, asil ve yedek liste oluşturulmuştur. 2018 -2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’ne ait hibe ve kontenjanların Türk Ulusal Ajansı tarafından Ağustos ayı içerisinde Üniversitemize tahsis edilmesinden sonra, asil listede yer alan öğrencilerin Ulusal Ajans’tan yeterli hibe gelmemesi durumunda kontenjan içinde değerlendirilememe ihtimalini de göz önünde bulundurarak, haklarından feragat etmeleri gerekebileceğini bildiren bir taahhütname alınacaktır.

Hareketliliğe hibeli olarak katılmaya hak kazanan adaylardan hakkından feragat edenler olması halinde yedek listede yer alan adaylar içerisinden, vazgeçen aday ile aynı fakülte ve bölümde öğrenim gören adaya yer verilecektir. İlgili bölümden gidecek program öğrencisi olmaması durumunda yedek listedeki en yüksek puan sıralamasına göre gidecek öğrenci seçilecektir. Yedek listede yer alan öğrencilerin mağdur olmaması için asil listedeki öğrencilerden 15 gün içerisinde programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu ofisimize bildirmeleri gerekmektedir. Belirlenen süre zarfında haklarından feragat etmeyip, yedek listede yer alan öğrencilerin mağdur olmasına neden olan öğrencilerin mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvurularında toplam başarı notundan -10 puan düşülecektir.

Başvurusu kabul edilen adayların talep ettikleri üniversiteler tarafından başvurularının kabul edilmemesi, kontenjanlarının dolmuş olması veya başvuru tarihlerinin geçmiş olması halinde, öğrenciden anlaşmamız bulunan başka bir üniversiteyi tercih etmesi istenecek, seçim yapılmaması durumunda ise, başvurusu iptal edilecektir.

Yedek listede yer alan öğrencilerimiz isterlerse Erasmus+ Hareketliliğine hibesiz olarak katılabilirler.

Sonuç Listeleri

Asil Liste: 2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Güz ve Bahar Dönemi - ASİL LİSTE

Yedek Liste: 2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Güz ve Bahar Dönemi - YEDEK LİSTE