Dispersiyon Ünitesi

PROSES NANOTEKNOLOJİ NANO MALZEME ÜRETİM İNCELTME: DİSPERSİYON ÜNİTESİ

Mekanik proses mühendisliğinde karıştırma eylemi temel işlemlerden biridir. Bu yöntemle en az iki başlangıç maddesi yeni bir madde halinde birleştirilirken olabildiğince yüksek bir homojenlik olması istenir.

Karıştırma prosesini genellikle ürünün havasının giderilmesi takip eder, çünkü akışkan ve yüksek viskoziteli ürünler işlenirken içerisine hapsolunmuş hava ve gazlar çoğu zaman sıkıntılara yol açabilir. Havanın ve dolayısıyla oksijenin hapsolunmuş olması ürün üzerinde olumsuz etkilere (örneğin oksidasyon, yağların veya greslerin bozunması, renk değişimi veya koku ve tadın bozulması gibi) yol açabilir ve kaplanacak malzemelerde kırılgan ve gözenekli yüzeyler oluşmasına neden olabilir. Buna karşın havası giderilmiş ürünler ise genelde kimyasal bakımdan daha kararlı ve uzun ömürlüdür.

 

dispersiyon-unitesi