Hafif Ve Şeffaf Kompozit Cam

Balistik Özellikli Hafif Ve Şeffaf Kompozit Cam (ALP01):

Proje kapsamında geliştirilen kompozit cam (ALP01‐patent başvuruları yapılmış ve araştırma aşamasında) paneller üzerinde tabanca ve tüfek mühimmatlarıyla atışlı testler yapılmıştır (Şekil 2‐4).  Atışlı testler sonrası doğrulanan ve farklı kalınlıklarla NIJ Standartlarında verilen farklı seviyelere karşı etkinliği ortaya konulan deneysel paneller ve şahit plakalar üzerinde inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.  Şekil 3’te yakın plan fotosunda yüzeyde çarpma anından itibaren durdurulan ve kompozit cam panel içerisinde tutulan mermi çekirdeği ve dağılan gömlek parçaları görülmektedir. Atış yapılan panellerde mermi çarpması ile oluşan çatlaklara bağlı görüntü kaybı minimize edilmektedir.

 

 mitlab3

Şekil 2. Üstün performanslı kompozit cam paneller üzerine tabanca mühimmatı ile test atışları.  Görüldüğü üzere mermi çarpma noktalarında görüntü kaybı minimuma indirilmiş durumdadır.

 

mitlab4

Şekil 3. Kompozit cam panel üzerine yapılan tabanca mühimmatı atışının yakınlaştırılmış görüntüsü.  Mermi çekirdeği ve gömlek parçaları yüzeyden itibaren panel içerisinde tutulmuş olup delinme‐nüfuziyet yoktur.

  

Tablo 1: Kompozit cam paneller üzerine yapılan balistik atışlı test sonuçları

Koruma Seviyesi Silah Mermi Delinme‐Nüfuziyet Durumu
FB/BR4 Tabanca 9 mm DELİNME‐NÜFUZİYET YOK
FB/BR5 Tüfek 5.56 x 45 7.62 x 39 DELİNME‐NÜFUZİYET YOK
FB/BR6 Tüfek 7.62 x 51 DELİNME‐NÜFUZİYET YOK
FB/BR7 Tüfek 7.62 x 51 AP DELİNME‐NÜFUZİYET YOK

 mitlab5

Şekil 4. Üzerine 7.62 mm tüfek mermisiyle atış yapılan kompozit panel; Görüntü kaybı minimize edilmiştir.