Elektromanyetik Koruyucu Kalkan

Katmanlı Dışarıdan Dinlemelere Karşı Elektromanyetik Koruyucu Ve Balistik Özellikli Cam Ve Kompozit Kalkan

Elektromanyetik koruma, elektromanyetik alanın nüfuziyetini sınırlamak üzere bir nevi “kalkan” sağlamak suretiyle sağlanabilmektedir.  Bu amaçla, söz konusu “kalkan” iletken bir malzeme ile yansıtma ve saçılma özellikleriyle sağlanabildiği gibi; elektromanyetik dalgaları absorplayarak‐emerek içeriğine hapseden malzemelerle de sağlanabilir.  “Kalkan” işlevi hem dışarıdan‐içeriye nüfuziyeti hem de içerden‐dışarıya nüfuziyeti kısıtlama ilkesi ile çalışır.  Bununla ilgili bilinen malzemeler, başta kurşun olmak üzere esneklikleri olmadığı için son dönemde esnek “kalkan” malzemeleri büyük önem kazanmaktadır.  Bundan dolayı söz konusu esnekliği sağlayabilen fiber formdaki malzemeler ve tekstil teknolojisinin süreçleri ile birlikte teknik tekstiller başlığıyla önemli bir teknoloji alanı gelişmektedir.  İletken bir kaplama ile yapılan tekstiller, metalik fiberlerle dokunan tekstiller ve farklı işlevleri bir araya getirmek suretiyle oluşturulan yeni ve ileri teknik tekstil örnekleri giderek önem kazanmaktadır.

elektromanyetik koruyucu

Şekil 12. Katmanlı elektromanyetik koruyucu ve balistik özellikli cam

Geliştirilen bu ürünle (Şekil 12), şeffaf özelliğini koruyan ve farklı seviye mermilere karşı balistik koruma özelliklerine sahip katmanlı cam ve kompozit yapılarda söz konusu elektromanyetik koruma perdesinin uygulanmasıyla her türden elektromanyetik‐esasa dayalı koruma ve kalkanlama işlevi gerçekleştirilmiş olmaktadır. Bu amaçla nano boyutta çaptan başlayarak 100 mikron çapa kadar iletken metalik malzemeler, bakır, nikel, gümüş, altın, platin, volfram içerikli fiberlerce örülerek dokunmuş tül formundaki katmanlar ve benzer çapa sahip polimerik fiberler üzerine farklı kaplama teknikleriyle nano kalınlıktan 100 mikron kalınlığa kadar aynı metalik malzemeler bakır, nikel, gümüş, altın, platin, volfram içerikli kaplamalarla oluşmuş fiberlerden yapılı dokuma tül formundaki tabakanın tümüyle inorganik cam katmanlar ve inorganik ve organik (polikarbon, polietilen, poliakrilat ve benzerleri) katmanlar ve salt organik katmanlardan oluşan balistik koruma niteliklerine sahip şeffaf katmanlar arasına bir veya birden fazla katman arasına serilerek eldesi ele alınmaktadır.  Benzeri şekilde şeffaf olmayan ve kompozit esaslı katmanlı yapılara içerisine birden fazla katman olarak serilen bakır, nikel, gümüş, altın, platin, volfram esaslı fiberden veya bu metallerle kaplanmış organik fiberlerden oluşan şeffaf tül perdenin kompozit katmanlı yapı içerisinde kullanılarak hem balistik hem de elektromanyetik nufüziyete dayalı etkilerden korunması gerçekleşmiş olmaktadır.