Kompozit Test Panelleri

Balistik Esaslı Kompozit Test Panelleri:

Şekil 5’de gösterilen ara kesit gösteriminden de görüleceği üzere son derece etkin bir biçimde tehdit mühimmat mermi yüksek verimlilikte durdurulmuş, nüfuziyetin yüzeyden itibaren sadece %15’lik bir derinliğe nüfuz olarak gerçekleştiği görülmüştür. Böylelikle, panellerin doğrulanması gerçekleştirilmiştir.  Kompozit süreçlerle imal edilen test panellerinde Tablo 2’de belirtildiği üzere balistik atışlı testler gerçekleştirilmiştir.  Test panelleri ön yüz ve arka yüz incelemeleri ve şahit plaka incelemeleri yapılmıştır (Şekil 6).

 

mitlab6

Şekil 5. Balistik kompozit yapıda, mermi çarpmasının etkin olarak durdurulduğunu gösteren ara kesit

mitlab7

Şekil 6. Kompozit panellere yapılan balistik test atışları (üst en sol) ve paneller üzerinde ön ve arka yüzeyde incelemeler (alt sol ve alt sağ)

Tablo 2’de kompozit paneller üzerine yapılan atışlı test sonuçları NIJ Standardı 0108.01’e uygun olarak gerçekleştirilmiş testler sonrasında ortaya konulmaktadır. 

 

Tablo 2: NIJ Standardı 0108.01

 

Zırh
Seviyesi
Silah türü Mermi Mermi Hızı, m/san Balistik atışlı test değerlendirme
III A Tabanca, tüfek 9 mm 426 DELİNME‐NÜFUZİYET YOKTUR
III Tüfek 7.62 mm 838 DELİNME‐NÜFUZİYET YOKTUR
IV Tüfek 30‐06 AP 868 DELİNME‐NÜFUZİYET YOKTUR
Special Özel silah Özel mermi: 12.7 mm; 14 mm; 20 mm DELİNME‐NÜFUZİYET YOKTUR