İnorganik Boya Ve Kaplamalar

Molotof Saldırısına Karşı Geliştirilen Yanması Geciktirilmiş İnorganik Boya Ve Kaplamalar

Normal koşullar altındaki boya, kaplama ve emprenye edilmiş tekstillere, ahşap ve kağıt karton yapılara kıyasla yanma geciktirme işlevli polimer esaslı seramik içerikli (titan oksit, silika, kuartz, perlit, silisyum karbür, bor karbür, zirkonyum oksit, alümina, bor oksit, magnezyum silikat, alüminyum silikat, cam kürecik, baca külü) kompozit yapıda boya ve bununla emdirilmiş her türden tekstil kumaş, branda, çadırlık kumaş, ahşap, kağıtkarton ve benzeri yapılar buluşun esasını teşkil etmektedir.Su bazlı polimerik sıvılar içerisine ilave edilen ve 1 nanometre‐ 5 mm tane boyut inceliğine sahip inorganik seramik esaslı parçacıkların, tek başına ve/veya kombinasyonlar halinde ağırlıkça % 1 – 50 oranlarında mekanik veya sonik karıştırıcılarla  elde edilen boya formundaki kompozit malzemelerle kaplanmış her türden yüzey (metalik, plastik, seramik, beton, ahşap) son derece yüksek alev sıcaklıklarında (500‐1600 oC) yanmaları aynı koşullardaki alevli yanmalara nisbetler % 100‐250 oranında, uygulanan malzemenin bozunmasına kadar daha etkin yanma geciktirme işlevi sağlamaktadır.

İnorganikBoya

Şekil 14.Oto kaporta örnek üzerinde kaplamalı ve kaplamasız alanda alevle dayanım testi; Sağ üst uçta kaplamasız alanda yanma ve delinme; Aynı alevli testin yapıldığı kaplamalı diğer yerlerde sadece kahverengi küçük benek oluşumu.

Aynı şekilde kompozit kaplama boyası ile emprenye edilerek kurutulan her türden tekstil kumaş, ahşap, kağıt‐karton benzeri şekilde aynı koşullar altındaki benzeri tekstillere, ahşap ve kağıt‐kartonlara göre, uygulama yapılan malzemenin kendisinin yanmasına kadar yanma geciktirme işlevi % 100‐250 oranında artmaktadır (Şekil 14).